Familjen

För dig som förälder innebär ett föräldrakooperativ en unik möjlighet att delta och få insyn i ditt barns vardag på förskolan. Du ges goda chanser att lära känna barnens kompisar, personalen och övriga föräldrar, men det innebär även en del arbete och ansvar som medlem. Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten medan kottefamiljerna ansvarar för stora delar av övrig verksamhet.


Ansvarsuppdrag

Arbetsinsatsen görs i form av arbetspass några måndagseftermiddagar per termin i barngrupp då personalen har planeringstid, genom styrelsearbete och någon av ansvarsuppgifterna. Det kan handa om att laga och fixa saker som slits så som böcker, textilier, inomhus- och utemiljön eller att vara ansvarig för teknikutrustningen. Det kan även innebära att vara del av en festkommitté för den årliga föräldrafesten eller att ordna fika vid familjesamlingar.


Två till tre veckor per år har varje familj jour och ansvar då för att göra mejeriinköp samt se till att eventuella insatsbehov i barngruppen blir täckta, antingen genom egen insats eller delegering till andra i föräldragruppen.  Insatsbehov kan t.ex vara att ta hand om diskning eller hjälpa till i barngrupp tillsammans med någon ur personalen. Du som förälder förväntas även delta på årsstämman en gång per år, en Fixardag en gång per termin samt delta i styrelsearbete en eller flera perioder. För mer information, gå till Kottarnas Styrelsesida.Ny som kottefamilj

Läs gärna igenom beskrivningen av oss och vår verksamhet på hemsidan för att få en bild av om Kottarnas förskola kan vara något för er familj. Ni är även välkomna att göra ett studiebesök, hör gärna av er innan så att vi kan avsätta tid för samtal. Är ni intresserad av att ställa er i kö, fyll i intresseanmälan via länken här bredvid.  Vi tar in barn fortlöpande i verksamheten så fort vi får en ledig plats och ni är välkomna mer er ansökan när som helst. Kottarnas förskola följer Göteborgs kommuns regler för barnomsorgstaxa. Har ni frågor om vad som gäller är ni välkomna att fråga Kottarnas kassör.


Inskolningen av barnet brukar ske i lugn takt genom en föräldraaktiv medverkan vilket innebär att en förälder är med hela tiden de första dagarna. Som ny familj på Kottarna får man en fadderfamilj som introducerar er till föreningen och vår verksamhet.


All personal inom barnomsorg ska vid anställningens början visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Syftet med denna lagstiftning är att stärka barns skydd mot sexuella- och andra grova brott. Registret visar endast grova brott som innebär allvarliga kränkningar av andra människor. Blankett för att ansöka om registerutdrag finns på www.polisen.se  eller följ den här direktlänken.Medlemskap

För att bli medlem i föreningen ska ni ha erhållit plats för ert/era barn, samt avlagt en medlemsavgift på 100 kronor. Avgiften betalas en gång per familj i samband med att ni tackar ja till barnomsorgsplatsen. Då familjens barn slutar på förskolan och familjen inte  längre har behov av medlemskap betalas avgiften tillbaka.


Telefon:

Förskolechef - 0721-828 711

Kottarna - 0721-828 717

Besöksadress:

Solhusgatan 15

412 76 GÖTEBORG

Postadress:

c/o RUAG Space

405 15 GÖTEBORG